Βιτρώ Εικονογραφία

Επικοινωνία: 6981 406 586

18.2.11

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΒΙΤΡΩ


Η θεματογραφία των απεικονίσεων έχει καθαρά διδακτικό
εκκλησιαστικό χαρακτήρα.