Βιτρώ Εικονογραφία

Επικοινωνία: 6981 406 586

18.2.11


Έτσι μπορούμε να πούμε πως τα Βιτρώ ήταν μέσο θρησκευτικής αγωγής, βιβλίο,
αλλά ταυτόχρονα και μέσον αισθητικής αγωγής του ευρέος κοινού.