Βιτρώ Εικονογραφία

Επικοινωνία: 6981 406 586

12.1.09

Βασικός στόχος της είναι η ερμηνεία των γραφών

και η δοξολογία του Θεού και των Αγίων της Εκκλησίας.