Βιτρώ Εικονογραφία

Επικοινωνία: 6981 406 586

12.1.09

Σε κάθε χώρο του ναού,
(πρόναο, κυρίως ναό, πλάγια κλίτη, ιερό)
οι απεικονίσεις των παραθύρων αποτελούν ένα ολοκληρωμένο θέμα.