Βιτρώ Εικονογραφία

Επικοινωνία: 6981 406 586

12.1.09

Πόρτα σε Γραφείο Ι.Ναού

Μπορούμε να φανταστούμε τι επίδραση ασκούσαν στον άνθρωπο κάθε εποχής,
από τον 4ο αιώνα που πρωτοεμφανίζονται τα Βιτρώ στο Βυζάντιο μέχρι και σήμερα.